Phân công giáo viên

Thứ sáu - 05/10/2018 13:50

         
THỜI GIAN LỊCH SINH HOẠT CÔ SỐ 1
 
CÔ SỐ 2
 
MÙA HÈ MÙA ĐÔNG
6h30-
7h00
6h45 - 7h15 Đón trẻ, chơi,
 thể dục sáng
80 - 90 phút
- Mở cửa vệ sinh thông thoáng phòng học
- Chuẩn bị đồ chơi, đồ dùng học tập.
- Lấy nước uống cho trẻ (nếu nhà trường không sử dụng nước uống tinh khiết).
- Giặt khăn mặt cho trẻ.
 
7h00 - 8h00 7h15 - 8h10 - Đón trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Điểm danh và chấm ăn vào sổ theo dõi trẻ 
- Quản lý trẻ
- Tổ chức cho trẻ chơi đầu giờ
- Chuẩn bị phòng lớp, đồ dùng dạy và học.
- Báo ăn
- Trực vệ sinh
8h00 - 8h30 8h10 - 8h30 - Hướng dẫn trẻ tập thể dục
- Trß chuyÖn ®Çu giê
- Điểm danh và chấm ăn bổ sung vào sổ theo dõi trẻ 
- Nhắc nhở, sửa động tác, nề nếp thể dục
- Báo ăn bố sung
- Phụ các hoạt động cùng cô số 1
- Trực vệ sinh
8h30 - 9h10 8h30 - 9h10 Hoạt động học
30 - 40 phút
- Tổ chức điều khiển hoạt động học  - Phụ HĐ học
- Trực vệ sinh
9h10-9h50 9h10-9h50 Hoạt động góc
40 - 50 phút
- Hướng dẫn trẻ góc chơi mới (góc chơi trọng tâm)
- Bao quát trẻ  chơi
- Chuẩn bị phòng lớp và đồ dùng đồ chơi cho HĐ góc
- Hướng dẫn, bao quát  trẻ  chơi cùng cô số 1
- Trực vệ sinh
9h50-10h20 9h50-10h20 Hoạt động ngoài trời
30-40 phút
- Tổ chức điều khiển hoạt động ngoài trời. - Phụ tổ chức HĐ ngoài trời.
10h20-11h30 10h20-11h30 Ăn bữa chính
60 - 70 phút
- Tổ chức, hướng dẫn cho trẻ rửa tay và lau mặt.
- Quản trẻ và hướng dẫn trẻ kê ghế vào bàn gọi trẻ lần lượt vào bàn.
- Cô hoặc trẻ giới thiệu thực đơn, giáo dục dinh dưỡng, động viên trẻ hứng thú vào bữa ăn.
- Phụ cô số 2 chia ăn.
- Bao quát trẻ ăn, nhắc trẻ có thói quan ăn uống vệ sinh, hành vi văn minh trong bữa ăn.
- Nhắc trẻ để bát, thìa, bê ghế vào nơi quy định.
- Nhắc trẻ lau miệng, lau tay, xúc miệng nước muối, uống nước có trật tự.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
- Quản trẻ cho trẻ ngồi nghỉ thoải mái để chuẩn bị vào giờ ngủ.
- Chuẩn bị bàn, lấy bát, thìa.
- Chuẩn bị mỗi trẻ 2 khăn sạch (1 khăn để trẻ lau mặt trước khi ăn, 1 khăn trẻ lau miệng, tay sau khi ăn xong).
- Hướng dẫn trẻ trực nhật kê bàn. (trẻ ngồi ăn thoải mái, tối đa 6 trẻ/bàn). Cô lau bàn sạch (Cô lau bàn từ trong ra ngoài, lau mép bàn).
- Nhận cơm, canh, ký sổ chia ăn
- Chia ăn.
- Quan sát và động viên trẻ ăn, thỉnh thoảng xúc cho trẻ ăn để trẻ hết xuất với trẻ ăn yếu, ăn chậm.
- Lau bàn, cất bàn, quét, lau nhà.
- Trả bát, nồi cho bếp.
- Giặt khăn
- Trực vệ sinh
11h30 - 14h00 11h30 - 14h00 Ngủ trưa
140-150 phút
1. Trước giờ ngủ
- Bao quát trẻ.
- Cho trẻ đi lấy gối, chăn…
 1. Trước giờ ngủ
- Chuẩn bị giường, chiếu, chăn gối đủ cho trẻ nằm (Mùa hè mở quạt, điều hòa lạnh, mùa đông điều hòa đủ ấm)
2. Trong giờ trẻ ngủ
- Quan sát trẻ ngủ
- Theo dõi để sửa tư thế nằm cho trẻ, kéo chăn, kéo quần áo khi trẻ hở bụng, hở lưng.
- Trực trưa: 11h45-12h15
- Ăn trưa: 12h15-12h45
- Trực trưa: 12h45-13h30
- Nghỉ trưa: 13h30-14h
 
2. Trong giờ trẻ ngủ
- Trực vệ sinh.
- Quan sát trẻ ngủ
- Theo dõi để sửa tư thế nằm cho trẻ, kéo chăn, kéo quần áo khi trẻ hở bụng, hở lưng.
- Ăn trưa: 11h45-12h15
- Trực trưa: 12h15-12h45
- Nghỉ trưa: 12h45-13h30
- Trực trưa: 13h30-14h
3. Trẻ ngủ dậy:
- Hướng dẫn trẻ dọn phòng ngủ, thu dọn giường chiếu, gối, chăn
- Dọn nhà vệ sinh.
 
3. Trẻ ngủ dậy:
- Bao quát trẻ đi vệ sinh.
- Cô giúp trẻ sửa sang quần áo, đầu tóc gọn gàng.
- Tổ chức cho trẻ VĐ nhẹ sau ngủ dậy
14h00 - 14h40 14h00 - 14h40 Ăn bữa phụ
20 - 40 phút
- Chuẩn bị bàn, lấy bát, thìa.
- Chuẩn bị khăn sạch để trẻ lau miệng, lau tay sau khi ăn xong.
- Hướng dẫn trẻ trực nhật kê bàn.
- Nhận cơm, canh, ký sổ chia ăn
- Chia ăn.
- Quan sát và động viên trẻ ăn, thỉnh thoảng xúc cho trẻ ăn để trẻ hết xuất với trẻ ăn yếu, ăn chậm.
- Lau bàn, cất bàn, quét, lau nhà.
- Trả bát, nồi cho bếp.
- Giặt khăn
- Trực vệ sinh
- Tổ chức, hướng dẫn cho trẻ rửa tay và lau mặt.
- Quản trẻ và hướng dẫn trẻ kê ghế vào bàn gọi trẻ lần lượt vào bàn.
- Giới thiệu thực đơn, giáo dục dinh dưỡng, động viên trẻ hứng thú vào bữa ăn. Mời cô và các bạn ăn cơm.
- Phụ cô số 1 chia ăn.
- Bao quát trẻ ăn
- Nhắc trẻ để bát, thìa, bê ghế vào nơi quy định.
- Trẻ lau miệng, lau tay.
- Uống nước có trật tự, xúc miệng nước muối.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
14h40 - 16h00 14h40 - 16h00 Hoạt động chiều
70 - 80 phút
- Phụ tổ chức hoạt động chiều
- Trực vệ sinh
- Quản trẻ và tổ chức cho trẻ hoạt động chiều
+ Ôn luyện, củng cố, làm quen kỹ năng mới, tổ chức thực hành kĩ năng vệ sinh, dọn dẹp phòng lớp.
+ Chơi và hoạt động theo ý thích.
16h00 - 17h00 16h00 - 17h15 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
60 - 70 phút
- Bao quát, quản lý trẻ
- VS dọn lớp
 
- Kiểm tra trang phục quần áo,đồ dùng, đầu tóc cho trẻ.
- Trả trẻ, trao đổi với CM trẻ tình hình trong ngày.
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUỐC OAI
       TRƯỜNG MN SÀI SƠN B

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN TRONG LỚP MẪU GIÁO
(Dây chuyền 3 GV/ lớp)
 
THỜI GIAN LỊCH SINH HOẠT
CÔ SỐ 1
 
CÔ SỐ 2 CÔ SỐ 3
MÙA HÈ MÙA ĐÔNG
6h30-7h00 6h45 - 7h15 Đón trẻ, chơi,
 thể dục sáng
80 - 90 phút
- Mở cửa vệ sinh thông thoáng phòng học
- Chuẩn bị đồ chơi và góc chơi
   
7h00 - 8h00 7h15 - 8h10 - Đón trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Điểm danh và chấm ăn vào sổ theo dõi trẻ
- Đón trẻ
- Tổ chức cho trẻ chơi đầu giờ
- Quản lý trẻ
- Báo ăn
- Quản lý trẻ
- Chuẩn bị phòng lớp, đồ dùng dạy và học.
- Giặt khăn mặt đầu giờ
- Trực vệ sinh
8h00 - 8h30 8h10 - 8h30 - Hướng dẫn trẻ tập th dục
- Trß chuyÖn ®Çu giê
- Điểm danh và chấm ăn bổ sung trẻ vào sổ.
 
- Nhắc nhở, sửa động tác, nề nếp   th dục
- Báo ăn bổ sung.
- Phụ các hoạt động cùng cô s 1
- Báo ăn
- Nhắc nhở, sửa động tác, nề nếp th dục
- Phụ các hoạt động cùng cô s 1
- Trực vệ sinh
8h30 - 9h10 8h30 - 9h10 HĐhọc
30 - 40 phút


Hoạt động ngoài trời(30-40 phút)
 
- Tổ chức điều khiển hoạt động học  (Nhóm 1) - Tổ chức HĐNT
(Nhóm 2)
 
- Phụ dạy hoạt động học
- Trực vệ sinh
9h10-9h40 9h10-9h40 - Tổ chức điều khiển hoạt động học  (Nhóm 2) - Tổ chức HĐNT
(Nhóm 1)
 
- Chuẩn bị phòng lớp và đồ dùng đồ chơi cho HĐ góc
9h40-10h20 9h40-10h20 HĐ góc
40 - 50 phút
- Hướng dẫn trẻ góc chơi mới cho trẻ (góc trọng tâm)
- Bao quát trẻ chơi
- Bao quát  trẻ  chơi cùng cô số 1 - Bao quát trẻ  chơi
- Trực vệ sinh
10h20-11h30 10h20-11h30 Ăn bữa chính
60 - 70 phút
- Quản trẻ và hướng dẫn trẻ kê ghế vào bàn gọi trẻ lần lượt vào bàn.
- Giới thiệu thực đơn, giáo dục dinh dưỡng, động viên trẻ hứng thú vào bữa ăn.
- Bao quát động viên trẻ ăn hết xuất.
- Quản trẻ cho trẻ ngồi nghỉ thoải mái để chuẩn bị vào giờ ngủ. 
- Tổ chức, hướng dẫn cho trẻ rửa tay và lau mặt.
- Chia ăn (phối hợp với cô số 3)
- Bao quát trẻ ăn
-Nhắc trẻ để bát, thìa, bê ghế vào nơi quy định.
- Nhắc trẻ trẻ lau miệng, lau tay xúc miệng nước muối.
- Nhắc trẻ uống nước có trật tự.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
 Thu dọn phòng ăn quét, lau nhà.
- Chuẩn bị bàn, lấy bát, thìa.
- Chuẩn bị mỗi trẻ 2 khăn
(1 khăn để trẻ lau mặt trước khi ăn, 1 khăn trẻ lau miệng, lau tay sau khi ăn xong).
- Hướng dẫn trẻ trực nhật kê bàn.Cô lau bàn.
- Nhận cơm, canh, ký sổ chia ăn
- Phụ cô số 2 chia ăn.
- Bao quát và động viên trẻ ăn
- Lau bàn, cất bàn
- Trả bát, nồi cho bếp.
- Giặt khăn
- Trực vệ sinh
11h30 - 14h00 11h30 - 14h00 Ngủ trưa
140-
150 phút
1. Trước giờ ngủ
- Bao quát trẻ.

 
 1. Trước giờ ngủ
- Cho trẻ đi lấy gối, chăn…
 
1.Trước giờ ngủ
- Chuẩnbị giường, chiếu, chăn gối đủ cho trẻ , điều chỉnhquạt, điều hoà.
2. Trong giờ trẻ ngủ
- Bao quát trẻ ngủ
- Ăn trưa: 11h45-12h
- Trực trưa: 12h-13h
- Nghỉ trưa: 13h-14h10

 
2. Trong giờ trẻ ngủ
-Bao quát trẻ ngủ
-Theo dõi để sửa tư thế nằm cho trẻ, kéo chăn, kéo quần áo khi trẻ hở bụng, hở lưng.
-Trựctrưa: 11h45-12h30
-Ăn trưa: 12h30-13h
- Nghỉ trưa: 13h-14h10
2.Trong giờ trẻ ngủ
- Trực vệ sinh.
- Ăn trưa: 11h45-12h
- Nghỉ trưa: 12h-13h
- Trực trưa: 13h-14h10

 
3. Trẻ ngủ dậy:Phối hợp với cô số 3
- Hướng dẫn trẻ dọn phòng ngủ.
- Bao quát trẻ đi vệ sinh

 
3. Trẻ ngủ dậy:
- Cho trẻ lần lượt cất gối, đi vệ sinh
- Cô giúp trẻ sửa sang quần áo, đầu tóc gọn gàng.
- T chức cho trẻ VĐ nhẹ sau ngủ dậy
3. Trẻ ngủ dậy:Phối hợp với cô số 1
- Thu dọn giường chiếu phản.
- Dọn nhà vệ sinh.

 
14h00 - 14h40 14h00 - 14h40 Ăn bữa phụ
20 – 40 phút
- Tổ chức, hướng dẫn cho trẻ rửa tay và lau mặt.
- Giới thiệu thực đơn, giáo dục dinh dưỡng, động viên trẻ hứng thú vào bữa ăn
- Chia ăn ( Phối hợp với cô số 3)
- Bao quát trẻ ăn
- Nhắc trẻ để bát, thìa, bê ghế vào nơi quy định.
- Thu dọn phòng ăn quét, lau nhà.
- Quản trẻ và hướng dẫn trẻ kê ghế vào bàn gọi trẻ lần lượt vào bàn.
- Bao quát động viên trẻ ăn hết xuất.
- Quản trẻ sau khi ăn xong, nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
 
- Chuẩn bị bàn, lấy bát, thìa.
- Chuẩn bị mỗi trẻ 2 khăn (1 khăn để trẻ lau mặt trước khi ăn, 1 khăn trẻ lau miệng, lau tay sau khi ăn xong).
- Hướng dẫn trẻ trực nhật kê bàn.Cô lau bàn.
- Nhận cơm, canh, ký sổ chia ăn
- Phụ cô số 3 chia ăn.
- Quan sát và động viên trẻ ăn
- Lau bàn, cất bàn
- Trả bát, nồi cho bếp.
- Giặt khăn
- Trực vệ sinh
14h40 - 16h00 14h40 - 16h00 Hoạt động chiều
70 - 80 phút
- Phụ tổ chức hoạt động chiều
- Quản lý trẻ
 
- Tổ chức cho trẻ hoạt động chiều
Ôn luyện, củng cố, làm quen kỹ năng mới, tổ chức thực hành kĩ năng vệ sinh, dọn dẹp phòng lớp…
- Chơi và hoạt động theo ý thích
- Quản lý trẻ, hướng dẫn trẻ  chơi.
- Trực vệ sinh
16h00 - 17h00 16h00 - 17h15 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
60 - 70 phút
- Kiểm tra trang phục quần áo,đồ dùng, đầu tóc cho trẻ.
- Trả trẻ, trao đổi với CM trẻ tình hình trong ngày.
- Kiểm tra trang phục quần áo,đồ dùng, đầu tóc cho trẻ.
- Trả trẻ, trao đổi với CM trẻ tình hình trong ngày.
- Bao quát, quản lý trẻ
- VS dọn lớp
 

         
               


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUỐC OAI
       TRƯỜNG MN SÀI SƠN B
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN TRONG NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG
                     (Dây chuyền 2 GV/ nhóm)
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÔ SỐ 1
 
CÔ SỐ 2
 
MÙA HÈ MÙA ĐÔNG
6h30- 7h00 6h45-7h15 Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
50-60 phút
- Mở cửa vệ sinh thông thoáng phòng học
- Chuẩn bị đồ chơi và góc chơi
- Chuẩn bị nước uống cho trẻ.
- Chuẩn bị khăn mặt.
 
7h15-8h15 7h30-8h15 - Đón trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Điểm danh gọi tên trẻ và chấm ăn vào sổ theo dõi trẻ
- Quản lý trẻ
- Tổ chức cho trẻ chơi đầu giờ
- Chuẩn bị phòng lớp, đồ dùng dạy và học.
- Báo ăn
- Trực vệ sinh
8h15-8h30 8h15- 8h30 - Hướng dẫn trẻ tập thể dục
- Trß chuyÖn ®Çu giê
- Điểm danh bổ sung trẻ và chấm ăn vào sổ theo dõi trẻ
- Nhắc nhở, sửa động tác, nề nếp thể dục
- Phụ các hoạt động cùng cô số 1
- Báo ăn bổ sung
- Trực vệ sinh
8h30- 8h45 8h30- 8h45 HĐ chơi tập
110-120 phút
(8h15 - 10h15)
- Tổ chức điều khiển hoạt động học. - Phụ HĐ học
- Trực vệ sinh
8h45-9h15 8h45-9h15 - Hướng dẫn góc chơi mới (góc chơi trọng tâm)
- Quan sát trẻ chơi.
- Kết thúc buổi chơi và nhận xét giờ chơi
- Chuẩn bị phòng lớp và đồ dùng đồ chơi cho HĐ góc
- Phụ HĐ góc. Bao quát trẻ, hướng dẫn trẻ chơi ở các góc.
- Cất đồ dùng cùng với trẻ.
- Trực vệ sinh
9h15-10h15 9h15-10h15 - Tổ chức HĐNT - Phụ tổ chức HĐNT
10h15-11h15 10h15-11h15 Ăn bữa chính
50-60 phút
- Quản trẻ và hướng dẫn trẻ  ngồi vào bàn, xếp trẻ suy dinh dưỡng, ăn chậm, trẻ chưa xúc thạo ngồi bàn riêng gần chỗ cô đi lại.
- Tổ chức lau mặt, rửa tay cho trẻ.
- Giới thiệu món ăn, cho trẻ mời trước khi ăn.
- Phối hợp với cô số 2 chia ăn cho trẻ theo đúng định suất.
- Bao quát trẻ ăn (chú ý đến trẻ ăn chậm, trẻ SDD)
- Nhắc trẻ để bát, thìa, bê ghế vào nơi quy định.
- Cô cởi yếm cho trẻ.
- Cô lau miệng, lau tay, cho trẻ uống nước.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
- Quản trẻ để chuẩn bị vào giờ ngủ.
- Chuẩn bị, bàn, lấy bát, thìa, khăn lau…đủ với số lượng trẻ.
- Mặc yếm cho trẻ.
- Nhận cơm, canh, ký sổ chia ăn
- Chia ăn cho trẻ.
- Bao quát trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất
- Thu dọn phòng ăn, cất bàn, lau bàn,  quét, lau nhà.
-Trả bát, nồi cho bếp.
- Giặt khăn
- Trực vệ sinh
11h15-13h45 11h15-13h45
Ngủ trưa
140-150 phút
1. trước giờ trẻ ngủ
- Quản trẻ.
- Hướng dẫn cho trẻ nằm vào chỗ, cô lấy gối cho trẻ
 
1.Trước giờ trẻ ngủ
- Chuẩn bị giường, chiếu, chăn gối đủ cho trẻ nằm (Mùa hè mở quạt, điều hòa để nhiệt độ đủ mát; Mùa đông điều hòa ấm).
- Trực vệ sinh
2. Trong giờ trẻ ngủ
- Bao quát trẻ ngủ.
- Trực trưa: 11h45-12h00
- Ăn trưa và nghỉ trưa: 12h-13h
- Trực trưa; 13h-13h45
 
2. Trong giờ trẻ ngủ
- Trực vệ sinh.
- Bao quát trẻ ngủ
- Theo dõi để sửa tư thế nằm cho trẻ, kéo chăn, kéo quần áo khi trẻ hở bụng, hở lưng.
- Ăn trưa: 11h45-12h00
- Trực trưa: 12h-13h00
- Nghỉ trưa: 13h00 -13h45
3. Trẻ ngủ dậy:

- Thu dọn giường chiếu, gối, chăn.
- Dọn nhà vệ sinh.
3. Trẻ ngủ dậy:
- Bao quát trẻ đi vệ sinh
- Cô giúp trẻ sửa sang quần áo, đầu tóc gọn gàng.
- Tổ chức cho trẻ VĐ nhẹ sau ngủ dậy
13h45-14h15 13h45-14h15 Ăn bữa phụ
20-30 phút
Chia ăn: Theo định xuất (cái, quả…) Bao quát trẻ ăn, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất
14h15 - 15h15 14h15 - 15h15 HĐ chơi tập
50-60 phút
- Phụ tổ chức hoạt động chiều
- Quản lý trẻ
- Trực vệ sinh
- Quản trẻ
- Tổ chức cho trẻ hoạt động chiều (Ôn luyện, củng cố, làm quen kỹ năng mới).
- Tổ chức cho trẻ chơi tự chọn.
15h15-16h5 15h15-16h5 Ăn bữa chính
50-60 phút
- Chuẩn bị, bàn, lấy bát, thìa, khăn lau…đủ với số lượng trẻ.
- Mặc yếm cho trẻ.
- Nhận cơm, canh, ký sổ chia ăn
- Chia ăn cho trẻ.
- Bao quát trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất
- Thu dọn phòng ăn, cất bàn, lau bàn,  quét, lau nhà.
-Trả bát, nồi cho bếp.
- Giặt khăn
- Trực vệ sinh
- Quản trẻ và hướng dẫn trẻ  ngồi vào bàn, xếp trẻ suy dinh dưỡng, ăn chậm, trẻ chưa xúc thạo ngồi bàn riêng gần chỗ cô đi lại.
- Tổ chức lau mặt, rửa tay cho trẻ.
- Giới thiệu món ăn, cho trẻ mời trước khi ăn.
- Chia cơm cho trẻ theo đúng định suất.
- Bao quát trẻ ăn (chú ý đến trẻ ăn chậm, trẻ SDD)
- Nhắc trẻ để bát, thìa, bê ghế vào nơi quy định.
- Cô cởi yếm cho trẻ.
- Cô lau miệng, lau tay, cho trẻ uống nước.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
16h5-17h00 16h5 - 17h15 Chơi, trả trẻ
50- 60 phút
- Bao quát, quản lý trẻ
- VS dọn lớp
- Đóng cửa, kiểm tra điện nước trước khi ra về.
- Kiểm tra trang phục quần áo, đồ dùng, đầu tóc cho trẻ.
- Trả trẻ, trao đổi với CM trẻ tình hình trong ngày.

                   Ghi chú: thời gian làm việc của giáo viên:
GIÁO VIÊN MÙA HÈ MÙA ĐÔNG
CÔ SỐ 1 6h30-16h30 6h45-16h45
CÔ SỐ 2 7h-17h 7h15-17h15


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUỐC OAI
       TRƯỜNG MN SÀI SƠN B
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN TRONG NHÓM TRẺ 18-24 THÁNG
                     (Dây chuyền 2 GV/ nhóm)
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÔ SỐ 1
 
CÔ SỐ 2
 
MÙA HÈ MÙA ĐÔNG
6h30- 7h00 6h45-7h15 Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
50-60 phút
- Mở cửa vệ sinh thông thoáng phòng học
- Chuẩn bị đồ chơi và góc chơi
- Chuẩn bị nước uống cho trẻ.
- Chuẩn bị khăn mặt.
 
7h15-8h15 7h30-8h15 - Đón trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Điểm danh gọi tên trẻ và chấm ăn vào sổ theo dõi trẻ
- Quản lý trẻ
- Tổ chức cho trẻ chơi đầu giờ
- Chuẩn bị phòng lớp, đồ dùng dạy và học.
- Báo ăn
- Trực vệ sinh
8h15-8h30 8h15- 8h30 - Hướng dẫn trẻ tập thể dục
- Trß chuyÖn ®Çu giê
- Điểm danh bổ sung trẻ và chấm ăn vào sổ theo dõi trẻ
- Nhắc nhở, sửa động tác, nề nếp thể dục
- Phụ các hoạt động cùng cô số 1
- Báo ăn bổ sung
- Trực vệ sinh
8h30- 8h45 8h30- 8h45 HĐ chơi tập
110-120 phút
(8h15 - 10h15)
- Tổ chức điều khiển hoạt động học. - Phụ HĐ học
- Trực vệ sinh
8h45-9h15 8h45-9h15 - Hướng dẫn góc chơi mới (góc chơi trọng tâm)
- Quan sát trẻ chơi.
- Kết thúc buổi chơi và nhận xét giờ chơi
- Chuẩn bị phòng lớp và đồ dùng đồ chơi cho HĐ góc
- Phụ HĐ góc. Bao quát trẻ, hướng dẫn trẻ chơi ở các góc.
- Cất đồ dùng cùng với trẻ.
- Trực vệ sinh
9h15-10h15 9h15-10h15 - Tổ chức HĐNT - Phụ tổ chức HĐNT
10h15-11h15 10h15-11h15 Ăn bữa chính
50-60 phút
- Quản trẻ và hướng dẫn trẻ  ngồi vào bàn, xếp trẻ suy dinh dưỡng, ăn chậm, trẻ chưa xúc thạo ngồi bàn riêng gần chỗ cô đi lại.
- Tổ chức lau mặt, rửa tay cho trẻ.
- Giới thiệu món ăn, cho trẻ mời trước khi ăn.
- Phối hợp với cô số 2 chia ăn cho trẻ theo đúng định suất.
- Bao quát trẻ ăn (chú ý đến trẻ ăn chậm, trẻ SDD)
- Nhắc trẻ để bát, thìa, bê ghế vào nơi quy định.
- Cô cởi yếm cho trẻ.
- Cô lau miệng, lau tay, cho trẻ uống nước.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
- Quản trẻ để chuẩn bị vào giờ ngủ.
- Chuẩn bị, bàn, lấy bát, thìa, khăn lau…đủ với số lượng trẻ.
- Mặc yếm cho trẻ.
- Nhận cơm, canh, ký sổ chia ăn
- Chia ăn cho trẻ.
- Bao quát trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất
- Thu dọn phòng ăn, cất bàn, lau bàn,  quét, lau nhà.
-Trả bát, nồi cho bếp.
- Giặt khăn
- Trực vệ sinh
11h15-13h45 11h15-13h45
Ngủ trưa
140-150 phút
1. trước giờ trẻ ngủ
- Quản trẻ.
- Hướng dẫn cho trẻ nằm vào chỗ, cô lấy gối cho trẻ
 
1.Trước giờ trẻ ngủ
- Chuẩn bị giường, chiếu, chăn gối đủ cho trẻ nằm (Mùa hè mở quạt, điều hòa để nhiệt độ đủ mát; Mùa đông điều hòa ấm).
- Trực vệ sinh
2. Trong giờ trẻ ngủ
- Bao quát trẻ ngủ.
- Trực trưa: 11h45-12h00
- Ăn trưa và nghỉ trưa: 12h-13h
- Trực trưa; 13h-13h45
 
2. Trong giờ trẻ ngủ
- Trực vệ sinh.
- Bao quát trẻ ngủ
- Theo dõi để sửa tư thế nằm cho trẻ, kéo chăn, kéo quần áo khi trẻ hở bụng, hở lưng.
- Ăn trưa: 11h45-12h00
- Trực trưa: 12h-13h00
- Nghỉ trưa: 13h00 -13h45
3. Trẻ ngủ dậy:

- Thu dọn giường chiếu, gối, chăn.
- Dọn nhà vệ sinh.
3. Trẻ ngủ dậy:
- Bao quát trẻ đi vệ sinh
- Cô giúp trẻ sửa sang quần áo, đầu tóc gọn gàng.
- Tổ chức cho trẻ VĐ nhẹ sau ngủ dậy
13h45-14h15 13h45-14h15 Ăn bữa phụ
20-30 phút
Chia ăn: Theo định xuất (cái, quả…) Bao quát trẻ ăn, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất
14h15 - 15h15 14h15 - 15h15 HĐ chơi tập
50-60 phút
- Phụ tổ chức hoạt động chiều
- Quản lý trẻ
- Trực vệ sinh
- Quản trẻ
- Tổ chức cho trẻ hoạt động chiều (Ôn luyện, củng cố, làm quen kỹ năng mới).
- Tổ chức cho trẻ chơi tự chọn.
15h15-16h5 15h15-16h5 Ăn bữa chính
50-60 phút
- Chuẩn bị, bàn, lấy bát, thìa, khăn lau…đủ với số lượng trẻ.
- Mặc yếm cho trẻ.
- Nhận cơm, canh, ký sổ chia ăn
- Chia ăn cho trẻ.
- Bao quát trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất
- Thu dọn phòng ăn, cất bàn, lau bàn,  quét, lau nhà.
-Trả bát, nồi cho bếp.
- Giặt khăn
- Trực vệ sinh
- Quản trẻ và hướng dẫn trẻ  ngồi vào bàn, xếp trẻ suy dinh dưỡng, ăn chậm, trẻ chưa xúc thạo ngồi bàn riêng gần chỗ cô đi lại.
- Tổ chức lau mặt, rửa tay cho trẻ.
- Giới thiệu món ăn, cho trẻ mời trước khi ăn.
- Chia cơm cho trẻ theo đúng định suất.
- Bao quát trẻ ăn (chú ý đến trẻ ăn chậm, trẻ SDD)
- Nhắc trẻ để bát, thìa, bê ghế vào nơi quy định.
- Cô cởi yếm cho trẻ.
- Cô lau miệng, lau tay, cho trẻ uống nước.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
16h5-17h00 16h5 - 17h15 Chơi, trả trẻ
50- 60 phút
- Bao quát, quản lý trẻ
- VS dọn lớp
- Đóng cửa, kiểm tra điện nước trước khi ra về.
- Kiểm tra trang phục quần áo, đồ dùng, đầu tóc cho trẻ.
- Trả trẻ, trao đổi với CM trẻ tình hình trong ngày.

                   Ghi chú: thời gian làm việc của giáo viên:
GIÁO VIÊN MÙA HÈ MÙA ĐÔNG
CÔ SỐ 1 6h30-16h30 6h45-16h45
CÔ SỐ 2 7h-17h 7h15-17h15


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUỐC OAI
       TRƯỜNG MN SÀI SƠN B

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN TRONG NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG
(Dây chuyền 3 GV/ nhóm)
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CÔ SỐ 1 CÔ SỐ 2 CÔ SỐ 3
MÙA HÈ MÙA ĐÔNG
6h30 - 7h00 6h45-7h15 Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
50-60 phút
 
- Mở cửa vệ sinh thông thoáng phòng học
- Chuẩn bị đồ chơi và góc chơi
   
7h00
 
7h15
 
- Đón trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ
- Điểm danh  gọi tên trẻ và chấm ăn vào sổ theo dõi trẻ.
- Đón trẻ
- Tổ chức cho trẻ chơi đầu giờ
- Báo ăn
- Quản lý trẻ
 
- Quản lý trẻ
- Chuẩn bị phòng lớp, đồ dùng dạy và học.
- Giặt khăn mặt đầu giờ
- Trực vệ sinh
8h00 8h15 - Hướng dẫn trẻ tập th dục
- Trò chuyện đầu giờ
- Điểm danh bổ sung và chấm ăn vào sổ theo dõi trẻ.
- Nhắc nhở, sửa động tác, nề nếp   th dục
- Phụ các hoạt động cùng cô s 1
- Báo ăn bổ sung.
- Nhắc nhở, sửa động tác, nề nếp   th dục
- Phụ các hoạt động cùng cô s 1
- Trực vệ sinh
8h00- 8h30 8h30- 8h45 HĐ Chơi -  tập
110-120 phút
- Tổ chức điều khiển hoạt động học (Nhóm 1) - Tổ chức HĐNT (Nhóm 2)
 
- Phụ tổ chức HĐ học hoặc phụ tổ chức HĐ ngoài trời
- Trực vệ sinh
- Chuẩn bị phòng lớp và đồ dùng đồ chơi cho HĐ góc
8h30-9h30 8h45-9h5 - Tổ chức điều khiển hoạt động học (Nhóm 2) - Tổ chức HĐNT (Nhóm 1)
9h30-10h15 9h10-10h15 - Hướng dẫn góc chơi mới (góc chơi trọng tâm)
- Quản trẻ chơi
- Cất đồ dùng cùng với trẻ.
- Bao quát trẻ, hướng dẫn trẻ chơi ở các góc.
- Kết thúc buổi chơi và nhận xét giờ chơi.
- Bao quát trẻ  chơi
- Cất đồ dùng cùng với trẻ.
- Trực vệ sinh
10h20-11h20 10h20-11h20 Ăn bữa chính
50-60 phút
 
- Quản trẻ và hướng dẫn trẻ  ngồi vào bàn, xếp trẻ suy dinh dưỡng, ăn chậm, trẻ chưa xúc thạo ngồi bàn riêng gần chỗ cô đi lại.
- Bao quát trẻ ăn (chú ý đến trẻ ăn chậm, trẻ SDD)
- Quản trẻ để chuẩn bị vào giờ ngủ.
- Tổ chức lau mặt, rửa tay cho trẻ.
- Giới thiệu món ăn, cho trẻ mời trước khi ăn.
- Phối hợp với cô số 3 chia ăn.
- Bao quát trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất
- Nhắc trẻ để bát, thìa, bê ghế vào nơi quy định.
- Cô cởi yếm cho trẻ.
- Cô lau miệng, lau tay, cho trẻ uống nước.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
- Thu dọn phòng ăn quét, lau nhà.
- Chuẩn bị, bàn, lấy bát, thìa, khăn lau…đủ với số lượng trẻ.
- Mặc yếm cho trẻ.
- Nhận cơm, canh, ký sổ chia ăn
- Phối hợp với cô số 2 chia ăn.
- Quản trẻ
- Động viên trẻ ăn, hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
- Lau bàn, cất bàn
-Trả bát, nồi cho bếp.
- Giặt khăn
- Trực vệ sinh
11h20-13h50 11h20-13h50
Ngủ trưa
140-150 phút
 
1. trước giờ trẻ ngủ
- Quản trẻ.
 
1.Trước giờ trẻ ngủ
- Hướng dẫn cho trẻ nằm vào chỗ, cô lấy gối cho trẻ
 
1. Trước giờ trẻ ngủ
- Chuẩn bị giường, chiếu, chăn gối đủ cho trẻ nằm (Mùa hè mở quạt, điều hòa để nhiệt độ đủ mát; Mùa đông điều hòa ấm).
- Trực vệ sinh
2. Trong giờ trẻ ngủ
- Bao quát trẻ ngủ.
- Ăn trưa: 11h45-12h
- Trực trưa: 12h-13h
- Nghỉ trưa:  13h-13h45
2. Trong giờ trẻ ngủ
- Bao quát trẻ ngủ
- Theo dõi để sửa tư thế nằm cho trẻ, kéo chăn, kéo quần áo khi trẻ hở bụng, hở lưng.
- Trực trưa: 11h45-12h30
- Ăn trưa: 12h30-13h
- Nghỉ trưa: 13h-13h45
2. Trong giờ trẻ ngủ
- Trực vệ sinh:11h15-11h30
- Ăn trưa: 11h45-12h
- Nghỉ trưa: 12h-13h
- Trực trưa: 13h-13h45
 
3. Trẻ ngủ dậy:
- Cô dọn phòng ngủ.
- Bao quát trẻ đi vệ sinh
 
3. Trẻ ngủ dậy:
- Cô giúp trẻ sửa sang quần áo, đầu tóc gọn gàng.
- T chức cho trẻ VĐ nhẹ sau ngủ dậy
 
3. Trẻ ngủ dậy:
- Thu dọn giường chiếu phản.
- Dọn nhà vệ sinh.

 
13h50-14h15 13h50-14h15 Ăn bữa phụ
20-30 phút
Chia ăn: Theo định xuất (cái, quả…)
- Bao quát trẻ ăn, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất
 
- Lau mặt cho trẻ.
- Bao quát trẻ ăn, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất
- Lau miệng cho trẻ
- Phối hợp với cô số 1 chia ăn.
- Bao quát trẻ ăn, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất
- Giặt khăn.
14h15- 15h15 14h15 - 15h15 HĐ chơi tập
50-60 phút
- Phụ tổ chức hoạt động chiều
- Quản lý trẻ
 
- Quản trẻ
- Tổ chức cho trẻ hoạt động chiều (Ôn luyện, củng cố, làm quen kỹ năng mới).
- Tổ chức cho trẻ chơi tự chọn.
- Quản lý trẻ, hướng dẫn trẻ  chơi.
- Trực vệ sinh
15h15-16h5 15h15-16h 5 Ăn bữa chính
50-60 phút
- Tổ chức lau mặt, rửa tay cho trẻ.
- Giới thiệu món ăn, cho trẻ mời trước khi ăn.
- Phối hợp với cô số 3 chia ăn.
- Bao quát trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất
- Nhắc trẻ để bát, thìa, bê ghế vào nơi quy định.
- Cô cởi yếm cho trẻ.
- Cô lau miệng, lau tay, cho trẻ uống nước.
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
- Thu dọn phòng ăn quét, lau nhà.
- Quản trẻ và hướng dẫn trẻ  ngồi vào bàn, xếp trẻ suy dinh dưỡng, ăn chậm, trẻ chưa xúc thạo ngồi bàn riêng gần chỗ cô đi lại.
- Bao quát trẻ ăn (chú ý đến trẻ ăn chậm, trẻ SDD)
- Chuẩn bị, bàn, lấy bát, thìa, khăn lau…đủ với số lượng trẻ.
- Mặc yếm cho trẻ.
- Nhận cơm, canh, ký sổ chia ăn
- Phối hợp với cô số 1 chia ăn.
- Động viên trẻ ăn, hướng dẫn trẻ tự xúc ăn.
- Lau bàn, cất bàn
- Trả bát, nồi cho bếp.
- Giặt khăn
- Trực vệ sinh
16h5-
17h
16h5- 17h15 Chơi, trả trẻ
5060 phút
- Kiểm tra trang phục quần áo,đồ dùng, đầu tóc cho trẻ.
- Trả trẻ, trao đổi với CM trẻ tình hình trong ngày.
- Kiểm tra trang phục quần áo,đồ dùng, đầu tóc cho trẻ.
- Trả trẻ, trao đổi với CM trẻ tình hình trong ngày.
- Bao quát, quản lý trẻ
- VS dọn lớp
- Đóng cửa, kiểm tra điện nước trước khi ra về.
                                                           
            
                             Ghi chú: thời gian làm việc của giáo viên:
 
GIÁO VIÊN           MÙA HÈ MÙA ĐÔNG
CÔ SỐ 1 6h30-16h30 6h45-16h45
CÔ SỐ 2 7h00-16h45 7h15-17h00
CÔ SỐ 3 7h15-17h00 7h30-17h15

                                                                         

         
                                                                               
                                                           
 

Tác giả bài viết: Phó hiệu trưởng - Nguyễn Thị Thủy

Nguồn tin: Trường MN Sài Sơn B:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

KH

KH giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới tính và bình đẳng giời ngành giáo dục NH 2018-2019

Thời gian đăng: 03/11/2018

lượt xem: 43 | lượt tải:16

Y tế học đường

Hướng dẫn công tác Y tế học đường năm 2018 -2019

Thời gian đăng: 29/09/2018

lượt xem: 59 | lượt tải:18

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 103 | lượt tải:33
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây